מחקרים

ליפופרוטאין (a) לא נקשר בחוזקה עם הסתיידות בעורקים הכליליים

ערך הליפופרוטאין (a), בניגוד לסמני שומן אחרים, לא נקשר עם נפח ההסתיידות בעורקים הכליליים של מטופלים או ברמת הדחיסות שנמדדה. נמצא קשר מסוים עם ההתקדמות בנפח ההסתיידות לאורך זמן

טרשת עורקים (איור: אילוסטרציה)
טרשת עורקים (איור: אילוסטרציה)

מדד ההסתיידות בעורקים הכליליים (CAC: Coronary artery calcium) משמש לעתים קרובות לצורך  ריבוד הסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית טרשתית (ASCVD: atherosclerotic cardiovascular disease) במטופלים שנמדדו עם רמות גבוהות של ליפופרוטאין (a) [Lp(a)].

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of Clinical Lipidology' מטרת החוקרים הייתה להעריך את הקשרים בין ערך ה-Lp(a) למדד ה-CAC בבסיס (נפח/צפיפות), וכן להתקדמות ה-CAC לאורך זמן, וזאת בהשוואה לסמנים ביולוגיים אחרים של פרופיל השומנים.

לצורך כך, החוקרים השתמשו בנתונים ממחקר העוקבה Multi-Ethnic Study of Atherosclerosisי(MESA) אשר נערך על משתתפים ללא ASCVD קלינית שאינם מטופלים עם סטטינים. החוקרים העריכו את הקשרים בין ערכי ה-Lp(a),יLDL-C,יHDL-C, טריגליצרידים, ערך הכולסטרול הכולל, apolipoproteinB, ו-non-HDL-C עם ציון ה-CAC בבסיס וההתקדמות השנתית של CAC. לצורך האנליזה החוקרים השתמשו ברגרסיה אורדינלית מרובת משתנים עם תקנון לגורמי הסיכון ל-ASCVD. האנליזות רובדו לפי גילם החציוני של המשתתפים.

מתוצאות החוקרים עולה כי ב-5,597 משתתפים (2,726 בתקופת מעקב חציונית של 9.5 שנים), ערך ה-Lp(a) לא נקשר עם נפח או צפיפות ה- CAC בבסיס, אך נקשר באופן מתון להתקדמות בנפח (יחס הסיכויים 1.11, רווח בר-סמך של 95% 1.03-1.21). עם זאת, סמנים ביולוגיים אחרים נקשרו באופן חיובי עם הנפח בבסיס וכן עם ההתקדמות בנפח (LDL-C: יחס הסיכויים, 1.26, רווח בר-סמך של 95%, 1.19-1.33; יחס הסיכויים, 1.22, רווח בר-סמך של 95%, 1.15-1.30, בהתאמה), למעט ערך ה-HDL-C שנקשר באופן הופכי.

כמו כן, ערכי ה-LDL-C, הכולסטרול הכולל וה-non-HDL-C נקשרו באופן הופכי עם הצפיפות בבסיס. במשתתפים מתחת לגיל 62 נמצא כי ערך ה- Lp(a) נקשר באופן מתון לנפח ה-CAC בבסיס (יחס הסיכויים, 1.10, רווח בר-סמך של 95%, 1.00-1.20) ועם התקדמות הנפח לאורך זמן (יחס הסיכויים, 1.16, רווח בר-סמך של 95%, 1.04-1.30).

לסיכום, בניגוד לסמנים ביולוגיים אחרים של פרופיל השומנים, ערך ה-Lp(a) לא נקשר עם הנפח או הצפיפות של ה-CAC בבסיס, ונקשר באופן מתון בלבד עם ההתקדמות בנפח לאורך זמן. החוקרים מציינים כי ממצאיהם מצביעים על כך שה-Lp(a) אינו קשור בחוזקה ל-CAC, בניגוד לסמני שומנים אחרים.

מקור:

Jackson CL, Garg PK, Guan W, Tsai MY, Criqui MH, Tsimikas S, Bhatia HS. Lipoprotein(a) and coronary artery calcium in comparison with other lipid biomarkers: The multi-ethnic study of atherosclerosis. J Clin Lipidol. 2023 Jun 17:S1933-2874(23)00212-X. doi: 10.1016/j.jacl.2023.06.002. Epub ahead of print. PMID: 37357049.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ליפופרוטאין A,  טרשת עורקים,  הסתיידות כלילית,  פרופיל שומנים
תגובות