מחקרים

הקשר בין רמות טריגליצרידים לדלקת לבלב חריפה

ערכים גבוהים של טריגליצרידים וגלוקוז לאחר התקף של דלקת לבלב חריפה נקשרים עם סיכון מוגבר להישנות. טיפול להפחתת רמות הטריגליצרידים מפחית את הסיכון להישנות של הדלקת

נכון להיום, מעטים הם הנתונים על דלקת לבלב חריפה חוזרת הנגרמת על ידי היפרטריגליצרידמיה (HTG-AP: hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב-העת 'Journal of Clinical Lipidology', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את השכיחות ואת גורמי הסיכון להישנות של HTG-AP. כמו כן, החוקרים בדקו כיצד מתן של תרופות להורדת ערכי הטריגליצרידים (TG) לאחר ההתקף החריף משפיע על הישנויות עתידיות.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה פרוספקטיבי על מטופלים מבוגרים עם אפיזודה ראשונה של HTG-AP בתקופה החל מדצמבר 2019 ועד לפברואר 2021. במסגרת המחקר נערך מעקב עד להישנות, תמותה, או עד לפברואר 2022. אנליזות המחקר כללו cumulative incidence function ואת מודל הסיכון המתחרה של Fine and Grey.

לצורך המחקר נאספו 317 מטופלים בסך הכל, ושכיחות ההישנות המצטברת של 12 חודשים ו-18 חודשים הייתה 8% ו-22%, בהתאמה. שכיחות ההישנות המצטברת הייתה גבוהה פי 2 בחולים להם רמות ה- TG בסרום לאחר ההתקף היו ≥5.65 מילימול/ליטר (יחס סיכון תת-חלוקתי 2.00; רווח בר-סמך של 95% 1.05-3.80; P=0.034) בהשוואה לחולים עם רמות TG < 5.65 מילימול/ליטר. שיעור ההישנות היה גבוה יותר פי 3.3 בחולים להם רמות הגלוקוז לאחר ההתקף היו ≥ 7.0 מילימול/ליטר (יחס סיכון תת-חלוקתי 3.31; רווח בר-סמך של 95% 1.56-7.03; P=0.002) בהשוואה למטופלים עם ערכי גלוקוז < 7.0 מילימול/ליטר. בהשוואה לטיפול תרופתי להורדת ערכי ה-TG למשך תקופה של פחות מחודש לאחר ההתקף, טיפול למשך למעלה מ-12 חודשים הפחית את שכיחות ההישנות העתידית ב-75% (יחס סיכון תת-חלוקתי 0.25; רווח בר-סמך של 95% 0.08-0.80; P=0.019).

לסיכום, מטופלים עם HTG-AP סובלים משכיחות גבוהה של הישנות, אשר קשורה באופן הדוק לרמות גבוהות של TGs ושל גלוקוז לאחר ההתקף. עוד נמצא כי טיפול ארוך טווח עם תרופות להורדת ערכי ה-TG מקטין באופן מובהק את הסיכון להישנות.

מקור:

Ding L, Guan L, Li X, Xu X, Zou Y, He C, Hu Y, Wan J, Huang X, Lei Y, He W, Xia L, Xiong H, Luo L, Lu N, Zhu Y. Recurrence for patients with first episode of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis: A prospective cohort study. J Clin Lipidol. 2022 Nov 24:S1933-2874(22)00320-8. doi: 10.1016/j.jacl.2022.11.006. Epub ahead of print. PMID: 36697323.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת לבלב חריפה,  טריגליצרידים,  גלוקוז,  גורמי סיכון
תגובות