מחקרים

נשים עם FH נמצאות בסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית בגיל צעיר

הפער הקיים בין המינים בנוגע לסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית בגיל צעיר מצטמצם בקרב מטופלים עם היפרכולסטרולמיה משפחתית

היפרכולסטרולמיה משפחתית (FH) נקשרת עם שכיחות מוגברת של תחלואה קרדיווסקולרית טרשתית (ASCVD: atherosclerotic cardiovascular disease) בגיל צעיר. עם זאת, ישנו ידע מועט בלבד בנוגע להבדלים ספציפיים למין בסיכון ל-ASCVD בגיל צעיר וגורמי הסיכון לכך בקרב חולי FH.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of Clinical Lipidology', החוקרים העריכו את העול המחלתי של ASCVD מוקדמת ואת גורמי הסיכון לכך בקרב גברים ונשים עם FH. לצורך כך, החוקרים בדקו באופן רטרוספקטיבי את ההבדלים הספציפיים למין בשכיחות של ASCVD, את עול גורמי הסיכון, ואת תוצאי הטיפול בשומנים בקרב 782 מטופלים אשר אובחנו באופן קליני או גנטי עם FH, וטופלו באחת מחמש מרפאות שומנים וגנטיקה בארצות-הברית. על מנת לקבוע את המנבאים החזקים ביותר ל- ASCVD מוקדמת ותוצאי הטיפול בשומנים, החוקרים השתמשו במודל ליניארי כללי (generalized) באמצעות התפלגות בינומית עם אפקט אקראי לאתר המחקר ובאנליזה מרובדת למין המטופלים. משתני הלוואי כללו גיל, מין, סוכרת (DM), יתר לחץ דם וסטטוס העישון הנוכחי.

בקרב עוקבת המטופלים, 98/280 גברים (35%) ו-89/502 נשים (18%) סבלו מ-ASCVD מוקדמת (מוגדרת כמחלה בגיל < 55 שנים בגברים ו- < 65 שנים בנשים). נשים עם ASCVD מוקדמת התאפיינו עם ערך ממוצע גבוה יותר של הכולסטרול הכולל המטופל (216 לעומת 179 מיליגרם/דציליטר, p=<0.001) ושל ה-LDL-C (135 לעומת 109 מיליגרם/דציליטר, p=0.005).

לסיכום, ממצאי החוקרים מאשרים כי אחוזים גבוהים של נשים וגברים עם FH מפתחים ASCVD מוקדמת, ומצביעים על כך שהמצאות של FH עשויה לצמצם את הבדלי המין הנצפים בהופעה של ASCVD מוקדמת. החוקרים מוסיפים כי הנתונים הללו תומכים באסטרטגיות מניעה וטיפול אגרסיביות יותר בקרב חולי FH, כולל בנשים, על מנת להפחית את גורמי הסיכון שאינם קשורים לשומנים ול-residual hypercholesterolemia.

מקור:

Agarwala A, Deych E, Jones LK, Sturm AC, Aspry K, Ahmad Z, Ballantyne CM, Goldberg AC. Sex-related differences in premature cardiovascular disease in familial hypercholesterolemia. J Clin Lipidol. 2022 Nov 22:S1933-2874(22)00327-0. doi: 10.1016/j.jacl.2022.11.009. Epub ahead of print. PMID: 36470719.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואה מגדרית,  היפרכולסטרולמיה משפחתית,  טרשת עורקים,  תחלואה קרדיווסקולרית
תגובות